De Reinpadstraat in Genk vormt een autoluwe fietsstraat

Deze fietsstraten in Antwerpen vormen een rode loper voor fietsers

Fietsen in eerste klasse

Bij Antwerpen Autoluw hebben we het vaak over autoluwe projecten in het buitenland waar we ons in Antwerpen door laten inspireren. Maar als we het in Antwerpen goed doen, dan mag dat ook gezegd worden. De fietsstraten die werden aangelegd voor het Antwerpse Rode Loper project zijn daar een mooi voorbeeld van. Dankzij deze fietsroutes verplaats je je veilig tot aan het centrum van de stad. Laten we eens kijken hoe zo’n VIP-behandeling eruitziet. 

Een rode loper voor fietsers, wat is dat?

De naam “Rode Loper” komt van het feit dat fietspaden rood zijn. Maar voor dit Rode Loper project wordt meer gedaan dan alleen het aanleggen van wat nieuwe fietspaden. Het zit zo:

  • Een Rode Loper voor fietsers is een concept van de stad Antwerpen om een vlotte en veilige fietsverbinding te bieden tot aan het centrum van de stad. Het omvat een aaneenschakeling van fietsstraten en fietspaden die zorgen voor een veilige route met degelijke fietspaden, veilige oversteekpunten en vlotte aansluitingen.
  • Om dit mogelijk te maken werden nieuwe fietsstraten aangelegd. Fietsstraten zijn straten waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn en motorvoertuigen zijn toegestaan, maar er gelden specifieke gedragsregels voor fietsers. De rijweg in een fietsstraat is volledig rood, omdat fietsers altijd voorrang hebben en de rode kleur doorloopt over mogelijke kruispunten in de straat.
  • Het project is bedoeld om ‘missing links’ in het fietsroutenetwerk weg te werken en zo een goede verbinding te bieden van de grote fietsassen tot in het centrum van de stad. Het doel is om fietsen leuk en aantrekkelijk te maken voor iedereen die in de stad of in de buurt van de stad moet zijn en om fietsers een veilige route te bieden.
  • De veilige fietsroutes bestaan uit aansluitende fietsstraten doorheen de stad en worden ‘rode lopers’ genoemd. Hiervoor werden de afgelopen jaren een aantal nieuwe fietsstraten aangelegd in de stad.

Met andere woorden, er wordt een rode loper van fietsstraten uitgelegd door Antwerpen, zodat het centrum vlot beter bereikbaar is met de fiets. Op die manier wordt de fiets een nog aangenamer alternatief vervoermiddel dan vroeger!

 

Hela, en mijn auto dan?

Je moet je geen zorgen maken als automobilist. Het gaat hier over een autoluwe maatregel, geen autovrije.

Ook motorvoertuigen zijn toegestaan op de fietsstraten in Antwerpen. Je moet je alleen wel houden aan een paar specifieke gedragsregels op deze autoluwe wegen.

 

  • Een fietsstraat wordt aangeduid met een blauw verkeersbord met daarop een witte fietser die voor een rode auto fietst. Fietsstraten worden vaak rood of roze geschilderd, maar dit is niet verplicht. Het verkeersbord is dus wat de regels van een fietsstraat afdwingt.
  • Fietsers mogen gebruikmaken van de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer).
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsers niet inhalen op deze fietsstraten. Fietsers mogen wel inhalen.
  • Er geldt een maximumsnelheid van 30 km/u voor zowel automobilisten als fietsers.

Meer details over de verkeersregels op een fietsstraat lees je hier.

 

De Reinpadstraat in Genk vormt een autoluwe fietsstraat

Een fietsstraat in Genk – foto door Ifs58

 

Waar vind ik deze fietsstraten in Antwerpen?

De afgelopen jaren werden er al een aantal nieuwe fietsstraten aangelegd in Antwerpen om dit project te realiseren. Het gaat hier om twee aparte fietsassen die lopen doorheen de stad:

  • Als eerste fietsas heb je de Rode loper Spoor Noord. De fietsostrades vanuit Essen, Herentals en langs de A12 komen samen aan de nieuwe fietsbrug aan de IJzerlaan. Van daaruit fiets je via de Rode loper Spoor Noord van de Samberstraat naar het centrum van de stad tot aan de Rooseveltplaats.
  • De volgende fietsas op de planning is de Rode loper Zurenborg/Kievit.  Deze route loopt van de Pretoriastraat, via de reeds gerealiseerde Grotehondstraat door naar de Oostenstraat, de Baron Joostensstraat en de Van Immerseelstraat tot aan het Centraal Station.

Om deze Rode Lopers te realiseren werden er niet alleen nieuwe fietsstraten aangelegd, maar ook nieuwe parkeervlakken, bomen, verkeersdrempels en verhoogde kruispunten. Deze toevoegingen maken de route aangenamer om door te fietsen en vertragen het verkeer om ze ook veiliger te maken,

Een overzicht van de huidige en toekomstige fietsstraten vind je hier.

 

En in de toekomst?

kaart van fietsstraten in Antwerpen

Kaart met bestaande en toekomstige fietsstraten in Antwerpen – beeldbron: Stad Antwerpen

 

Zoals je ziet, bestaat er al een netwerk van veiligere fietsroutes. Maar ook in de toekomst wordt dit project nog uitgebreid. Momenteel zijn namelijk nog niet alle fietsstraten mooi met elkaar verbonden. Om echt van rode lopers te kunnen spreken komen hier in de toekomst nog nieuwe fietsstraten voor bij. Meer info over deze plannen vind je hier.

We kijken bij Antwerpen Autoluw uit naar de voltooiing van deze eerste twee rode lopers. Het is echter onze hoop dat ze in de toekomst nog verder worden verbeterd en uitgebreid. Zo zijn er momenteel nog straten duidelijker aangeduid moeten worden met rood geverfde wegen. Dit wordt ook beaamd in de evaluatie van de stad zelf. Bovendien zijn er ook fietsstraten waar kritiek op komt, zoals de Turnhoutsebaan die in 2022 fietsstraat werd, maar waar het autoverkeer nog steeds even druk blijft als vroeger. Er is nog ruimte voor verbetering voor je kan spreken van een comfortabele rode loper. Veel mensen zouden hier liever een grondige heraanlegging met aparte fietspaden zien.

Het is alleen door bijkomende maatregelen te nemen die de binnenstad van Antwerpen autoluwer maken dat deze fietsstraten daadwerkelijk een succes worden. Alleen maar de bebording plaatsen volstaat dus niet. Maar we zijn in ieder geval al fan van dit initiatief en hopen op nog meer soortgelijke projecten in de toekomst.

Laat zeker je stem horen als je dit ook zo ziet. Welke verbeteringen zijn er volgens jou nog nodig?

Deel onze droom met de wereld
Antwerpen Autoluw