Straatvinken 2023 - "Modal Shift Is Geluks-Shift" - Antwerpen Autoluw
Mensvriendelijke stad

Straatvinken 2023: “Modal Shift Is Geluks-Shift”

Maar wat betekent dat?

Telde jij dit jaar mee voor Straatvinken? In mei nodigden we jullie uit om deel te nemen aan deze jaarlijkse verkeerstelling. En we hebben goed nieuws! Bij deze zesde editie hebben meer dan 2.100 burgers meegeteld. Dat is belangrijk, want het werk van Straatvinken geeft elke straat zijn eigen stem. De conclusie van Straatvinken klinkt als volgt: “De Modal Shift is een Geluks-Shift.” Maar wat betekent dat? Laten we het ontdekken door de resultaten onder de loep te nemen.

Voor zij die het gemist hebben, nodigden we jullie uit op onze Facebook-pagina. Volg ons daar zeker om als eerste op de hoogte te worden gebracht van de nieuwste autoluwe ontwikkelingen.

Geen nood als je niet kon meetellen, want het is een jaarlijks initiatief. Je kunt alvast profiteren van de nieuwe inzichten van deze telling. Straatvinken deelde de nieuwe resultaten op hun website. We hebben hun inzichten voor jullie samengevat:

 

Verse Cijfers!

Meer dan 2.100 burgers telden mee.

Ze registreerden meer dan 700.000 verplaatsingen in hun straat.

Ze telden 461.024 auto’s, 106.904 fietsen, 5.096 bakfietsen en 4.617 elektrische steps.

Bijna 1.100 burgers deelden een verhaal over hun straat.

60 tot 80% gemotoriseerd verkeer in de straat → slechts 1/3 van de verhalen is positief.

Minder dan 40% gemotoriseerd verkeer → meer dan 60% positieve verhalen.

Voor Straatvinken is het duidelijk: “Het geluksgevoel van bewoners houdt sterk verband met het aandeel duurzaam verkeer in onze straten.”

 

Een Modal shift in Antwerpen

Als je de cijfers bekijkt, is de link tussen een shift naar minder gemotoriseerd verkeer en het geluk van de burger duidelijk. Maar wat betekent dat voor Antwerpen?

Wel, in het Toekomstverbond van 2017 zijn de burgerbewegingen en de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen en het Havenbedrijf Antwerpen overeengekomen dat de verhouding van de verplaatsingen in Antwerpen tegen 2030 moet evolueren van 70% naar maximaal 50% gemotoriseerd verkeer. De andere helft moet duurzaam worden, door verplaatsingen met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus, deelsystemen en meer vlotter te doen verlopen. Die verandering in hoe mensen zich verplaatsen is wat we de modal shift noemen.

Het is een ambitieuze doelstelling. Ziet Straatvinken die modal shift na 6 jaar gebeuren in haar resultaten? Jazeker!

De Straatvinken-cijfers in Antwerpen tonen sinds 2019 een daling van 6% in het gemotoriseerd verkeer en een daling van 9% in de verkeersdrukte die veroorzaakt wordt door dat verkeer. (Let op: de cijfers zeggen niets over snelwegen; er werd in 2023 een nieuw filerecord gevestigd.) De grootste shift naar duurzame verplaatsingen lijkt trouwens plaats te vinden in de woonstraten buiten de Ring van Antwerpen. Mogelijke verklaringen zijn positieve maatregelen zoals de aanleg van nieuwe fietssnelwegen, maar ook de stijgende brandstofprijzen en filerecords zullen een rol spelen.

De vraag is nu of deze positieve tendens zich in de komende jaren voortzet. Bij Antwerpen Autoluw zijn we alvast voorzichtig positief, maar net zoals Straatvinken willen we ook benadrukken dat de overheden zich zullen moeten blijven inspannen om de doelstellingen te behalen. We zetten ons initiatief dus voort.

Je ontdekt alles over Straatvinken en nog veel meer over de nieuwste cijfers op hun website. Check it out!

Wat denk jij van deze resultaten? Doet het je denken aan een autoluw succesverhaal dat je met de wereld wilt delen? Je mag het ons altijd laten weten.

Deel onze droom met de wereld
Antwerpen Autoluw