Wat wil Antwerpen Autoluw bereiken?

Antwerpen Autoluw wil positieve verhalen onder de aandacht van de Antwerpenaren brengen over de vele voordelen van een autoluwe stad. Welke voordelen? We zijn ervan overtuigd dat we allemaal houden van een trendy stad, een welvarende stad, een mooie stad, een gezonde stad en een mensvriendelijke stad. We gaan onze verhalen vertellen aan de hand van deze thema’s.

Wat gaan we doen? We willen op deze website succesverhalen delen van steden over de hele wereld die reeds autoluwe straten hebben gecreëerd. (En soms zelfs gehele autoluwe binnensteden hebben gemaakt!)

Groen Kwartier Antwerpen

Autoluw Groen Kwartier in Antwerpen / Bron: Paul Hermans op Wikimedia Commons

Wat betekent dat, een ‘autoluw’ Antwerpen?

Met ‘autoluw’ wordt bedoeld dat ergens sprake is van relatief weinig gemotoriseerd verkeer. Als we dus spreken over een autoluw Antwerpen, zien we een stad voor ons waar meer ruimte aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer wordt gegeven, en minder aan auto’s, bestelwagens en vrachtwagens.

Het is ook een mind shift. In een autoluwe straat is gemotoriseerd verkeer te gast. Het is er evident dat het verkeer stopt voor overstekende voetgangers of spelende kinderen. Antwerpen Autoluw wil werken naar een Antwerpen waar woonstraten en woonwijken autoluw zijn, in het gebied binnen de singel, maar ook buiten de singel en in alle districten.

Antwerpen heeft de voorbije jaren een hele evolutie gekend met belangrijke stappen in de richting van meer autoluw. We denken dat Antwerpen klaar is voor een autoluwe versnelling!

Ontdek meer succesverhalen

Antwerpen Autoluw gehandicapten

Zo min mogelijk auto’s zijn goed, maar sommigen kunnen niet zonder

“Mogen er dan helemaal geen auto’s meer in Antwerpen?”

Natuurlijk zijn auto’s welkom zijn in een autoluwe stad. Alle burgers zijn soms wandelaar of fietser, soms automobilist of passagier, soms nemen ze het openbaar vervoer, soms zijn ze bestemmeling van een pakje en soms kopen ze spullen die met auto of vrachtwagen geleverd worden.

Er zijn er mensen die niet goed te been zijn, er zijn politie- en ambulancediensten, bouwbedrijven, enzovoort. Inwoners van een autoluw gebied zullen naar huis willen kunnen rijden van hun werk of na het doen van boodschappen.

Wij zijn ervan overtuigd dat minder, trager en galanter verkeer de sleutel is voor een trendy, welvarende, mooie, gezonde en mensvriendelijke stad.

Voorbeelden van autoluwe steden

 

Wij zijn ervan overtuigd dat minder, trager en galanter verkeer de sleutel is voor een trendy, welvarende, mooie, gezonde en mensvriendelijke stad.

Wat jij kan doen om Antwerpen autoluw te maken

Nee, je hoeft niet zelf een graafmachine te huren om je straat op te breken. Autoluwheid begint, zoals zoveel belangrijke zaken, bij het beleid. Het zijn beleidsmakers die de hefbomen hebben om onze wijken en straten in te richten.

Wil je ook een autoluw Antwerpen? Spreek erover! Wij zijn ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de Antwerpenaren de doelstelling van Antwerpen Autoluw onderschrijft. We zouden graag zien dat ook de beleidsmakers daarvan overtuigd zijn.

Het streven naar een trendy, welvarende, mooie, gezonde en mensvriendelijke stad is universeel en niet gebonden aan politieke smaak of kleur.

Antwerpen binnenstad luchtfoto

Een autoluw Antwerpen voor élke inwoner en bezoeker

Antwerpen Autoluw