Werken aan de Grotesteenweg - verkeersbord
Mensvriendelijke stad

Verkeershinder in Berchem: hoe werken de werken aan de Grotesteenweg?

En wat brengt de toekomst?

Je merkte het misschien al: de kruispunten van de Grotesteenweg met de Binnensingel en de Elisabethlaan in Berchem worden sinds mei 2023 onder handen genomen. En die werken aan de Grotesteenweg veroorzaken natuurlijk wat verkeershinder.

De werkzaamheden verlopen gefaseerd tot het najaar van 2024, dus het zal nog even duren. Wat brengt de toekomst en is het alle hinder waard? We overlopen het in dit artikel.

 

Waar?

Het project betreft de herinrichting van het kruispunt van de Grotesteenweg (N1) met de Binnensingel (R10) en de Elisabethlaan in Antwerpen.

Wat?

Het project omvat een volledige herinrichting van de genoemde kruispunten en de directe omgeving. Het doel is om de veiligheid voor fietsers, voetgangers en automobilisten te verbeteren en de fietsvriendelijkheid van het gebied te vergroten. Hierbij worden ook aanpassingen gemaakt aan de brug en de aansluitingen met de op- en afrit van de Antwerpse Ring (R1). Je leest alles over het project op de website van Wegen & Verkeer.

Wanneer?

De voorbereidende werken begonnen in april-mei 2022 en werden voortgezet vanaf 17 april 2023. De hoofdwerken zijn gestart op 30 mei 2023 en gaan normaal gesproken door tot het najaar van 2024.

 

hinder door de werken aan de grotesteenweg

Verkeersbord werken

Aangezien de werken gefaseerd verlopen, hangt de effectieve hinder af van de fase waarin het project zich bevindt. Hieronder lichten we alvast enkele belangrijke punten uit:

Verstoring van het openbaar vervoer:
 • Tramverkeer op de Grotesteenweg verloopt beurtelings over één spoor vanaf 3 juni tot eind augustus.
 • Tijdelijke perrons worden opgezet ter hoogte van de Vredestraat.
Hinder voor gemotoriseerd verkeer:
 • Rijstroken op Grotesteenweg vanaf Koninklijkelaan tot Binnensingel (R10) zijn beperkt tot twee richting Mortsel.
 • Lokale route richting Antwerpen-Centrum via omleidingen.
 • Kruispunt Binnensingel (R10) met Grotesteenweg heeft een beperkt aantal rijstroken.
 • Richting Mortsel naar Antwerpen-centrum rijden is niet mogelijk, behalve voor busvervoer en tram.
 • Afrit Berchem R1 en oprit naar Nederland R1 zijn afgesloten.
Hinder voor fietsers en voetgangers:
 • Doorgaand fietsverkeer op Grotesteenweg in beide richtingen op de andere brughelft.
 • Fietsoversteken bij kruispunt Binnensingel (R10) gedeeltelijk afgesloten.
 • Fietsoversteken op N1 bij Koninklijkelaan wisselen af afhankelijk van werksituatie.
 • Alternatieve fietsroutes worden aangegeven.
Toegang tot woningen en opritten:
 • Toegang tot een woning te voet of met de fiets blijft mogelijk.
 • Toegang met auto kan beperkt zijn tijdens werkuren (06.30 – 17.00 uur).
 • Voertuigen moeten soms elders parkeren buiten de werfzone.
Bereikbaarheid handelszaken:
 • Handelszaken blijven maximaal bereikbaar via tijdelijke inrit in steenslag, met korte onderbrekingen.
 • Mogelijke hinderpremie voor handelaars, afhankelijk van de duur en aard van de werken.

Informatie over de actuele hinder vind je hier.

 

Plannen voor de toekomst

De herinrichting van de Grotesteenweg en de bijbehorende kruispunten heeft als doel de verkeersveiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te verbeteren.

Een belangrijk element hierbij is dat ze de omgeving aanzienlijk fietsvriendelijker maken. Dit omvat de aanleg van brede, afgeschermde dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Ringbrug en de vernieuwing van het fietspad langs de Grotesteenweg, dat naadloos aansluit op een nieuw fietspad rond het Brilschanspark.

Belangrijk is ook de verbeterde veiligheid bij kruispunten. Ruime opstelplaatsen zorgen ervoor dat fietsers veilig kunnen oversteken en goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers. Daarnaast hoort het project conflictvrije kruispunten te realiseren, waarbij extra opstelstroken en aanpassingen zorgen voor vlottere doorstroming. Ook automobilisten profiteren van deze verbeteringen.

Berchem wordt autoluwer met de proefopstelling in de Uitbreidingstraat tussen de Grotesteenweg en de Willem Van Laarstraat. Dit betekent dat er tijdelijke veranderingen worden doorgevoerd om woonwijken en schoolomgevingen te ontlasten van autoverkeer. Vervolgens zal men bekijken hoe goed de veranderingen in de praktijk werken. Op basis van de feedback en observaties tijdens de proefperiode kan Berchem besluiten of ze deze veranderingen definitief implementeren.

De traminfrastructuur wordt ook aangepast. Naast het vernieuwen van de tramsporen, bovenleidingen en masten, worden ook de tramperrons grondig opgewaardeerd. Dit draagt bij aan een verbeterde reiservaring voor tramreizigers.

Ten slotte zal Water-link een gescheiden rioolstelsel aanleggen, wat afvalwater en regenwater apart afvoert. Deze aanpak optimaliseert het rioleringsstelsel en verbetert de waterkwaliteit. Regenwater wordt verzameld en gezuiverd in het natuurpark Wolvenberg. Bovendien zorgt Water-link voor vernieuwing van de drinkwater doorvoerleiding in de Uitbreidingstraat en een gedeelte van de Patriottenstraat.

Ook over het toekomstbeeld van dit project lees je meer op deze pagina.

 

Onze mening

Verkeershinder is nooit leuk, maar we willen toch oproepen om de hooivorken en fakkels te laten zakken. 😉

In het kader van Antwerpen Autoluw, is het herinrichtingsproject van de Grotesteenweg een goede stap richting een meer autoluwe en vriendelijke stad voor alle weggebruikers. Het project richt zich op het creëren van een veiligere en aantrekkelijke omgeving voor fietsers en voetgangers, terwijl er tegelijkertijd ook voordelen voor automobilisten zijn. Iedereen profiteert namelijk van een verbeterde verkeersdoorstroming en overzichtelijkheid. En met de aanleg van gescheiden rioolstelsels draagt het project niet alleen bij aan het mobiliteitsplan, maar ook aan een duurzamere stad. Dit zijn dus mooie veranderingen.

Maar wat vind jij van dit project? Natuurlijk is het belangrijk dat de hinder in de tussentijd zo goed mogelijk verholpen wordt. Heb jij al hinder ervaren door de werken aan de Grotesteenweg? Deel je ervaringen en verwachtingen met Antwerpen Autoluw via deze pagina. We zijn benieuwd!

Deel onze droom met de wereld
Antwerpen Autoluw