Utrecht snelweg binnenstad gracht
Mooie stad

Utrecht verving asfalt door water en schiep een mooiere binnenstad

Wat we hiervan kunnen leren

Sinds ruim 40 jaar zet Nederland vol in op autoluwe binnensteden. Dat valt je direct op wanneer je een stad als Utrecht bezoekt, waar het hele historische centrum autovrij is. Nóg meer valt het op wanneer je foto’s van pakweg de jaren 80 vergelijkt met foto’s van nu. In slechts enkele decennia herschiep Utrecht zichzelf op menselijke schaal. Het resultaat is een beduidend mooiere stad.

 

Van water naar weg en terug naar water

Eén van de mooiste transformaties onderging de plek van de vroegere stadsgracht die sinds de middeleeuwen rond de stad liep. In de jaren 60 besloot men dat al dat water en groen moest wijken voor een vierbaanssnelweg. In 1968 werd de historische gracht gedempt en vervangen door een brede strook asfalt, zodat auto’s voortaan met 100 kilometer per uur door de oude stad konden rijden.

Al vanaf het begin was het project omstreden. Veel Utrechters (zelfs zij die zelf graag met de auto rijden) vonden het een slechte beslissing. Het gevolg was dat men al vanaf de opening van de snelweg begon na te denken over de afbraak ervan.

Omdat je niet zomaar een snelweg afbreekt, zeker als deze net nieuw is, heeft het tot 2010 geduurd tot men de weg afsloot voor alle verkeer. Het asfalt werd verwijderd en het water werd teruggebracht.

 

 

De binnenstad wordt nu niet langer van het stationsgebied afgesneden door een brede autoweg. Bezoekers en bewoners kunnen nu genieten van een aantrekkelijke stadsentree waarin water, groen en wandelbaarheid de rode draad vormen.

 

Steden zijn niet statisch: ook Antwerpen kan autoluw worden

Spreek je met je buurman, nicht of vader over autoluwheid en krijg jij als antwoord: ‘Maar Antwerpen is nu eenmaal een stad voor auto’s’, dan kan je daar gerust tegeninbrengen dat steden nooit statisch zijn. Steden kunnen veranderen afhankelijk van nieuwe inzichten over wat een stad beter kan maken. Utrecht bewijst dit.

Wil je meer te weten komen over de terugkeer van het water in de schitterende Utrechtse binnenstad? Het YouTube-kanaal Bicycle Dutch heeft een goed gedocumenteerd filmpje gemaakt over de transformatie.

 

 

Op een bepaald punt in de video zegt de verteller iets dat van groot belang is:

As if nothing happened the water flows again. Soon the absence of over half a century will be insignificant in its almost 900-year history.

Net als Utrecht is Antwerpen een stad met honderden jaren aan geschiedenis. De auto-afhankelijkheid van onze binnensteden is slechts een fractie van deze geschiedenis. Laten we er daarom alles aan doen om een autoluwe stad te creëren die nog mooier, hipper, kindvriendelijker, gezonder en welvarender is.

 

Bron hoofdfoto’s: Google Street View

Deel onze droom met de wereld
Antwerpen Autoluw