Leuven autovrije binnenstad
Gezonde stad

Dit is hoe Leuven een gezonde autoluwe binnenstad creëerde

Een succes uit eigen land

Leuven maakte haar binnenstad aantrekkelijker voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer door toegang voor auto’s te verminderen. Eén van de redenen voor dit ingrijpende maar succesvolle besluit is de klimaatdoelstelling van Leuven: tegen 2030 wil de stad klimaatneutraal zijn. Zullen we eens kijken hoe Leuven precies een gezondere stad heeft gecreëerd?

 

Leuven wilde aantrekkelijker worden

‘Leuven is meer en meer een leefstad geworden waar de beleving en aantrekkelijkheid van het publiek domein een belangrijke katalysator is voor het aantrekken van nieuwe inwoners en bezoekers.’

Deze woorden lezen we in het artikel van Fietsberaad over de autoluwe binnenstad van Leuven. Wat ze zeggen is overduidelijk: de stad Leuven wil meer nieuwe inwoners en toeristen aantrekken en de manier om dit te doen is door de stad aantrekkelijker te maken, waarbij de aantrekkelijkheid tot stand wordt gebracht door ongemotoriseerde weggebruikers meer ruimte te geven.

Die aantrekkelijkheid uit zich natuurlijk op meerdere manieren. Het is overduidelijk dat een autoluwe stad er mooier uitziet, want er is meer plek voor groen en voor fijne wandelstraten. Maar de aantrekkelijkheid schuilt in dit geval ook in een vermindering van uitlaatgassen. Daar komt dat klimaatneutrale doel weer om de hoek kijken.

 

Leuven autoluwe binnenstad

De autoluwe Dirk Boutslaan in Leuven | Fotobron: Fietsberaad

 

circulatieplan om luchtkwaliteit te verbeteren

In het artikel van Fietsberaad lezen we hoe de stad Leuven haar binnenstad gezonder heeft gemaakt: door een nieuw circulatieplan in te voeren en de binnenstad te verdelen in zones waar geen doorgaand verkeer meer mogelijk is.

Bovendien werd het openbaar vervoer verbeterd en meer ruimte gegeven aan fietsers. Het resultaat is een aangenaam fietsbare en wandelbare binnenstad met veel participatieve initiatieven om de vrijgekomen publieke ruimte groener in te richten. Een topidee, vinden we bij Antwerpen Autoluw, want bomen en andere groen geven een gezonde boost aan je stad.

 

Inwoners van Leuven vroegen zélf om een autoluwe stad

Wat dit hele verhaal extra prachtig maakt, is dat het de Leuvenaren zelf waren die vroegen om een autoluwe stad. De inwoners waren de negatieve gevolgen van al het autoverkeer beu en zagen autoluwheid als de oplossing. Typ maar eens ‘Leuven autoluw’ in op Google en je krijgt een lijst van websites met burgerinitiatieven. Dat maakt ons, Antwerpenaren, warm vanbinnen.

Leuven is zonder twijfel op het goede pad. Wij hopen dat Antwerpen dezelfde ambities gezonde zal najagen.

Deel onze droom met de wereld
Antwerpen Autoluw